VJG - Juraj Valíček

Výroba hudobných nástrojov

Sme firma zaoberajúca sa spracovaním prírodného dreva na konečné výrobky. Firmu som založil v roku 1992 v novembri.

O nás

Sme firma zaoberajúca sa spracovaním prírodného dreva na konečné výrobky

Sme firma zaoberajúca sa spracovaním prírodného dreva na konečné výrobky. Firmu som založil v roku 1992 v novembri. V začiatkoch hlavným výrobným programom boli veci a a výrobky dennej spotreby, okná, dvere, zárubne, schodiská, interiérové prvky z masívneho dreva, nábytok stolový a sedací.

Spolupracovali sme aj na veľa projektoch vývoja sedacieho nábytku s Ing. Arch. Petrom Doričkom.  Stolička Asana –  riešenie základnej konštrukcie, modelu sedáku, prototype, overovacej série, testovacej série pre výskumný ústav. Taktiež sme spolupracovali s Technickou univerzitou Zvolen, Fakultou designu pod vedením Ing. arch.  Schneidera. Tiež sme sa podieľali na výrobe funkčných modelov sedacieho  nábytku, ktoré boli tvarovo a konštrukčne veľmi náročné na výrobu. Taktiež  sme začali spolupracovať s TU Zvolen s katedrou fyziky a mechanickej technológie na projekte posudzovania drevených materiálov, akustických vlastnosti a vhodnosti jednotlivých kmeňov na výrobu hudobných nástrojov. Garantom projektu bol profesor Emil Rajčan, DrSc.. Vtedy vznikla myšlienka vyrobiť a vyskúšať namerané akustické vlastnosti a charakteristiky v praxi na výstupe. Začali sme spolupracovať s českými  výrobcami sláčikových nástrojov .

Českým  výrobcom  sme najprv dodávali materiál na stavbu hudobných nástrojov, neskôr aj polotovary jednotlivých častí nástrojov ako: vypracované krky na kontrabas, violončelo, strunníky basové, violončelové, husľové, gitarové, začali sme vyrábať aj niektoré druhy nástrojov ako gitary akustické, elektrické, kontrabasy, violy, husle

"Najprv sme dodávali materiál na stavbu hudobných nástrojov,
neskôr aj polotovary jednotlivých častí nástrojov"

Portfólio

Vyrábame hudobné nástroje

Naša firma je zameraná na výrobu hudobných nástrojov a spracovanie polotovarov na výrobu hudobných
strunových a dychových nástrojov. V ponuke sú štandardné modely amaty, stradivari, guaraneri, fender, gipson ale aj tvary na objednávku.

Sláčikové hudobné nástroje

husle, viola, violončelo,
kontrabas

Strunové hudobné nástroje

tela elektrických gitár, gitarové krky rôznych menzúr

Doplnky a súčiastky

kolíky, strunníky, súčiastky pre barokové nástroje : dychové, flauta

Galéria

Vyrábame hudobné nástroje

Neváhajte nás kontaktovať

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie alebo o kúpu našich produktov,
neváhajte nás kontaktovať

Ing. Juraj Valiček
IČO: 14317532
IČ DPH: SK1020741084

telefón

+421 905 414 102

Email

jvgvalicek@gmail.com

Adresa

Nemcovce 42
08212  Nemcovce

Kontaktný formulár